Namn: Lösen:

Dykmetod


En strukturerad metod/principer att genomföra dyk på, ofta kombineras olika metoder i samma dyk, exempelvis nitroxdykning och pardykning.

Olika dykmetoder:
- Apparatdykning – dykning med luftautomat, till skillnad från fridykning, men evt även till skilland mot slangdykning.
- Blandgasdykning - dykning med andra gaser än luft, exempelvis nitrox eller trimix
- Brottdykning - dykning i öppna gruvor, så kallade dagbrott (har inget med kriminalitet att göra)
- Båtdykning - dykning som sker från en båt, till skillnad från landdykning
- Cocktail-dykning - slang för dykning som sker i varma vatten med klar sikt och fina färger
- Dekodykning - se Dekompressionsdykning
- Dekompressionsdykning - dykning där dykaren under uppstigningen måste göra stopp för att vädra ut inert gas på grund av att tid eller djupet har överstigit gränserna för direktuppstigning
- Drop-off-dykning - dykning längs brantsluttande botten
- Fridykning - dykning där ingen annan gas än den som medförs i lungorna finns, dvs dykning genom andhållning
- Grottdykning - dykning i grottor, en verksamhet som ställer stora krav på utrustning och utbildning
- Gruvdykning - snarlikt grottdykning, men vissa andra risker, ingen ström men större ras- och intraslingsrisk
- Grönsaksdykning - slang för när man dyker för att titta på växter och djur, används ofta av vrakintresserade dykare om dykning där inga vrak finns
- Helioxdykning - dykning där dykaren andas gasblandningen heliox (helium & syre)
- Hjälmdykning - dykning där dykarens huvud finns i en hjälm, till skillnad frnå dykning med mask/cyklop, ofta synonymt med slangdykning, dvs gasförsörjning från ytan
- Hooka-dykning - dykning där dykaren får utförsedd gas genom en slang, men har helmask eller cyklop och bitmunstycke, istället för hjälm som vid tungdykning
- Höghöjdsdykning - dykning på så höga höjder att normala dyktabeller inte kan användas, vilka höjdnivåer som avgör beror på vilken tabell som används, eftersom alla tabeller är utformade för att täcka olika höjdintervall.
- Isdykning - dykning under istäckt vatten, vanligtvis genom att man går ner genom en vak
- Landdykning - dykning där dykarna går i och ur vattnet från en strand, kaj eller brygga i motsats till båtdykning
- Luftdykning - dykning där dykaren andas vanligt luft, i motsats till blandgas-/mixdykning
- Lättdykning - en term som främst används inom militär och räddningstjänst, och åsyftar då dykning av frimsimmande dykare, till skillnad från tungdykare som går på botten och har luftförsörjning genom en slang från ytan
- Mixdykning - dykning med annan gasblandning än luft, oftast avses trimix, men kan även avse andra gaser som nitrox eller heliox
- Muck-dykning - dykning över en till synes trist och tråkig dybotten, där man tittar efter småkryp på botten
- Mättnadsdykning - dykning där dykaren befinner sig under tryck så länge att kroppen blir mättad på inert gas för det aktuella djupet, vilket normalt uppnås inom 24 timmar, man håller sedan dykaren under tryck i en trycksatt gaskammare mellan själva dykningarna, antingen i ett undervattenshabitat eller genom trycksatt transport till och från en tryckkammare ovan ytan
- Nitroxdykning - dykning där dykaren andas gasen nitrox (syreberikad luft)
- Pardykning - dykning där dykare dyker två-och-två för att stötta varandra under dyket
- Penetrationsdykning - avser främst dykning där dykare går in i vrak, men kan även åsyfta dyk där man går in i grottor, gruvor eller byggnader under vattnet
- RB-dykning - förkortning för rebreather-dykning, se rebreather-dykning
- Reberather-dykning - dykning där man använder återandningsapparater som cirkulerar luften i ett hel- eller halvslutet system genom att filtrera bort koldioxiden
- Rekreationsdykning - dykning som sker för att roa utövaren, i motsats till yrkesdykning
- Revdykning - dykning som utförs vid ett rev, oftast då vid ett korallrev
- Skrotdykning - dykning som utförs för att titta på skrot på botten, exempelvis längs en kaj
- Skräpdykning - kan antingen åsyfte ett dyk liknande skrotdykning, eller ett dåligt dyk
- Slamdykning - dykning där dykaren simmar och tittar vad som finns i/på en slambotten, exempelvis att titta efter småkryp
- Slangdykning - dykning där dykaren får gas genom en så kallad navelsträng från ytan
- Solodykning - dykning där dykaren dyker ensam, det kan dock förekomma fler dykare i vattnet samtidigt, men de dyker individuellt och inte tillsammans
- Sportdykning - amatör-/nöjesdykning, till motsats från yrkesdykning, kan även avse vanlig sportdykning i motsats till teknisk sportdykning
- Strömdykning - dykning där dykare driver med strömmen istället för att simma, oftast förekommande längs rev eller i vattendrag
- Teknisk dykning - avser vanligtvis sportdykning där dykaren använder mer avancerade metoder för att genomföra dykningen, nästan alltid innebärande dekompression, men ofta även andra gaser än luft
- Team-dykning - åsyftar som regel dykning där man dyker i trio istället för par, ett begrepp som vanligtvis används inom teknisk dykning
- Trimixdykning - dykning med gasblandningen trimix (helium, syrgas & kväve)
- Tungdykning - dykning där dykaren går på botten och får gasförsörjning från utan, nästan uteslutande yrkesdykning
- Vrakdykning - dykning där dykaren besöker ett vrak efter ett fartyg eller flygplan, kan även inkludera penetrationsdykning
- Väggdykning - dykning som genomförs längs en mer eller mindre vertikal vägg
- Welterdykning - en utveckling av tungdykningen där dykaren har demandstyrd luftförsörjning (istället för friflödande system) och då också en modern komposithjälm istället för metallhjälm
- Yrkesdykning - dykning som genomförs för att utföra yrkesmässiga arbetsuppgifter

Relaterade ord: Apparatdykning Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Bärgning Cocktail-dykning Dekodykning Dekompressionsdykning Drop-off-dykning Dykning Fridykning Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning Helioxdykning Hjälmdykning Hooka-dykning Höghöjdsdykning Isdykning Landdykning Luftdykning Lättdykning Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning Nitroxdykning Pardykning Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning Skrotdykning Skräpdykning Skärplan Slamdykning Slangdykning Solodykning Sportdykning Strömdykning Sökdrake Söklina Sökmetod Team-dykning Teknisk dykning Trimixdykning Tungdykning Vrakdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER