Namn: Lösen:

Dykpraxis


Ordet "Dykpraxis" anger egentligen allmänt vedertagna förfaringssätt/regler för dykning, men är även namnen på den pärm med föreskrifter för hur dykning skall ske inom Svenska Sportdykarförbundet. Pärmen är uppbyggd på lösbladssystem och uppdateras nästan årligen.

Ingående avsnitt i SSDF's Dykpraxis (2006):
1 – Utbildning
2 – Minimikrav på dykutrustning
3 – Extrautrustning
4 – Dykmetoder
5 – Dykmetoder vid tävling
6 – Dykplanering
7 – Tabeller och begrepp
8 – Dykrapportering
9 – Omhändertagande av dykeriolycksfall
10 – Lagar

Recension av SSDF's Dykpraxis anno 2006:
http://www.dykarna.nu/forum/recension-dykpraxis-ssdf-190846/

Läs SSDF's Dykpraxis på webben:
http://iof3.idrottonline.se/templates/Gallery.aspx?id=3120

Externa länkar:
http://iof3.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=4100
http://lmdyk.se/mediawiki/index.php5?title=Dykpraxis

Relaterade ord: Dykprotokoll SSDFDykpraxis

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER