Namn: Lösen:

Dyklexikon


Dykreflex


Allmänt:
En anpassning som dykande däggdjur och fåglar har vid dykning i vatten, och som i viss mån även förekommer i mild form hos människans. Reflexen innebär att hjärtfrekvensen sänks (bradykardi) - hos vissa fåglar så mycket som 25% av den ursprungliga frekvensen, men hos människan dryga 10%. Hos djur bibehålls blodtrycket genom att de yttre blodkärlen dras ihop när hjärtrytmen sänks. Syftet med reflexen tros vara att säkerställa att centrala nervsystemet får tillräckligt med syretillförsel via blodet.

Hos människan:
Dykreflexen är sämre hos människan än hos dykande däggdjur, bland annat så noteras följande skillnader:
- maximal sänkning av hjärtfrekvens är 10-30 % hos människan, men är 50-90 % hos dykande däggdjur
- reflexen slår till efter 20-30 sek hos människan, men redan efter 5-10 sek hos dykande däggdjur
- människan kräver en temperatursänkning för att aktivera reflexen, men inte dykande däggdjur
- människan drabbas av blodtryckshöjning, vilket inte dykande däggdjur gör
- förbrukningen av syrgas sjunker hos dykande däggdjur, men besparing är tveksam hos människan
Hos människan består reflexen av flera olika refleser som aktiveras när en människa kommer under vattnet:
- Strupreflexen (LCR, den Laryngeala ChemoReflexen) som (främst hos barn) stänger struphuvudet när vatten eller andra vätskor åker ner i svalget och andningen upphör tillfälligt. Dessutom slår hjärtat långsammare (ibland hälften så fort), blodtrycket höjs och blodet omfördelas från lemmarna till de inre organen.
- Trigeminusreflexen som aktiveras när området runt näsan och pannan kommer i kontakt med vatten och ger ett likartad reaktion som strupreflexen, dock utan sväljningsrörelser.
- Facialisreflexen som aktiveras när ansiktet kommer i kontakt med vatten och även den hjälper till att skydda luftvägarna från vatten.

Babysim:
Förr ansågs "dykreflexen" som nödvändig för att barn skulle kunna delta i babysimning, men numera vet man att det främst gäller att lära barnet att genom viljestyrning hålla andan.

Dykare:
Bland dykare förekommer det att man sköljer ansiktet med vatten före dyket för att förstärka reflexen. Detta eftersom det känsliga området annat normalt befinner sig bakom dykmasken. En intressant skillnad mellan människan och andra djur är att dykreflexen hos människan är klart beroende av vattentemperaturen.

Forskning fortgår:
Forskning kring dykreflexen fortgår, och man känner inte till alla bakomliggande fakta ännu.
Följande bidragande faktorer har dock kunnat dokumenteras:
1 – Kallt vatten i ansiktet (främst runt näsborrarna)
2 – Lågt partialtryck på syre (ppO2)
3 – Liten lungvolym
4 – Stor central blodvolym
Hos djur finns det studier som visar att reflex delvis kan vara medvetende styrd, genom att reflexen förstärks när djuret förväntar sig en djupdykning till okända vatten, men kan utebli vid dyk i grunda kända vatten.

Se dykbradykardi för kompletterande information.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dykreflex

Relaterade ord: Dykbradykardi | Immersion |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER