Namn: Lösen:

Dyktid


Eng. Dive time, Total Dive Time, TDT (förkortning), Actual Dive Time alt ADT (förkortning)

Allmänt:Den tid som en dykare tillbringar under vattnet, i vissa fall räknar man för enkelhets skull bottentid som dyktid, eftersom bottentiden redan används i dyktabellen (exempelvis förekommer det inom PADI), men de flesta dykdatorer räknar istället in tiden under vattnet (under tryckökning) som dyktid.

Speciellt för dykdatorer:
För dykdatorer kan en viss avvikelse härvid ske om dyket sker mycket grund, eftersom de flesta dykdatorer kräver en viss tryckökning (för exempelvis Suunto Vyper motsvarande 1,2 m djup) för att räkna det som dyk. Denna tryckökning är för att säkerställa att en dykare på ytan som stoppar ner sin hand under ytan inte skall starta mätning av dyktid, utan datorn behöver kommer ner dryga metern innan det börjar mäta. I de flesta fall är detta inget problem då tiden på grunda djup är kort, undantag kan vara extrema dekompressionsdyk där man även ligger långa tider på mycket grunda djup eller undersökningar av grunda bottnar (exempelvis inom marinbiologi och marinarkeologi) där man kan ligga långa tider på mycket grunda djup.

Bottentid kontra dyktid:
Bottentid är den tid som en dykare tillbringar på botten (eller tiden på djup om dyk i fritt vatten) och som används för att räkna ut upptag av kväve eller andra inerta gaser. I vissa fall räknas även nedstigningstid in i bottentid (exempelvis inom PADI).
I motsats till bottentid så inkluderar dyktid alltid även nedstigning och uppstigning, inklusive eventuell dekompression i vattnet.

I torrtryckkammare:
Många betecknar även tid i tryckkammare som dyktid, eftersom det är tid under tryck där samma dyktabeller används för att beräkna kväveupptag, även om det enbart har omfattat ett tryckkammarbesök och inte inkluderat vatten. Detta kallas i vissa sammanhang för torrdykning.

Se även bottentid och vattentid för jämförelse.

Relaterade ord: ADT AMDT Bottentid BT Dykdator Dyktabell NDL TDT Vattentid Ytintervall
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER