Namn: Lösen:

Dyning


Eng. Swell

Vågor som är så långt från det område där de genererades, att vågor med olika våglängd har blivit separerade från varandra pga deras olika hastighet - dvs alla vågor har samma våglängd och höjd. Ytan ser ofta jämn ut då dyningar förekommer. Eftersom dyningar inte skapats på platsen de förekommer, så kan det vara vindstilla. Dyningar efter dåligt väder (ex storm) kan förekomma flera dygn efteråt.

En lågvågig dyning kan vara en förvarning om annalkande dåligt väder.

Se även: Se även:
Baksjö, Bogvåg, Bore, Brottsjö, Bränning, Gäss, Hajning, Häckvåg, Krabb sjö, Medsjö, Monstervåg, Sjögång, Sjöhävning, Smul, Stående vågor, Svall, Tidvattenvåg, Tsunami, Våg, Vågbrytare, Vågdal, Vågtopp

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dyning
http://en.wikipedia.org/wiki/Swell_(ocean)


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER