Namn: Lösen:

Dyklexikon


Dysbarism


Samlingsbeteckning för skador orsakade av problem/oförmåga att anpassa kroppen till tryckförändringar.

Olika åkommor
  • Squeeze, exempelvis dräktsqueeze, tandsqueeze och öronsqueeze
  • Tryckutjämningsproblem
  • Lungbristning
  • Alternobar vertigo
  • Mag-tarmbesvär

    Relaterade ord: AGE | Alternobar vertigo | Alternobar vertigo | Anoxi | Barotrauma | DCS | Dekompression | Divers hand | Dräktsqueeze | Dykarläkare | Dykarsjuka | Dykbradykardi | Dykeriöverläkare | Dykloppor | Dykläkare | Dykmedicin | Dykreflex | Gasemboli | HBO | Hypercapni | Hyperoxi | Hypocapni | Hypoxi | Luftemboli | Lungbristning | Lungkollaps | Lungsprängning | Lungsqueeze | Mag-tarmbesvär | Mediastinalt emfysem | Paradoxal dykarsjuka | Pneumothorax | Reversed ear | Rundafönsterruptur | Squeeze | Subkutant emfysem | Syrgasförgiftning | Tandsqueeze | Trumhinneruptur | Tryckfallssjuka | Tryckutjämning | Tuba aperta | Öronsqueeze |
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER