Namn: Lösen:

EAD


EAD = Equivalent Air Depth (Ekvivalent luftdjup)

Används för att ta fram vilket djup en specifik nitroxblandning motsvarar för ett dyk på luft om man saknar tabell för nitrox.

1. Först räknar man ut ppN2 (partialtrycket på kvävet) för den aktuella nitroxblandningen och det aktuella dykdjupet.

2. Därefter tar man ppN2 och delar det med procenten kväve som finns i vanlig luft (0.79).

Detta ger det motsvarande dykdjupet för luft, dvs det djup man skall använda för att läsa av dyktiderna i en dyktabell för luft.

Relaterade ord: Andningsgas Blandgas Djupberusning EAN END Gasblandning H2 He HED Helitrox Kväve Kvävenarkos Kvävgas Luft N2 Nitrox O2 Partialtryck PN2 PO2 Safe Air
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER