Namn: Lösen:

Dyklexikon


ECHM


European Committee for Hyperbaric Medicine

Allmännt:
Ett europeiskt samarbetsorgan för personer som sysslar med hyperbarforskning och behandling. Organisationen har bland annat påverkat europeiska regelverk rörande hyperbarbehandling och ökat samverkan mellan olika organisationer.

Målsättningar:
- Studera och definiera allmänna tecken för hyperbarterapi, forsknings- och behandlingsprotokoll, allmänna standerder för terapi och tekniska procedurer, utrustning och personal, kostnadsfördelar och kostnadseffektivitet.
- Agera som en representant för europeiska hälsomyndigheter.
- Främja ytterligare samarbete mellan existerande vetenskapliga organisationer involverade inom området dykning och hyperbarterapi.

Externa länkar:
http://www.echm.org

Relaterade ord: AAUS | DAN | Dykmedicin | EUBS | Hyperbar | Rubicon Foundation | SPUMS | Tryckkammarbehandling | Tryckkammare | UHMS |ECHM

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER