Namn: Lösen:

Ejektorsug


Alt: Eng. Jet-lift

Ejektorsug (eller ejektorpump) är ett sätt att flytta vätskor med hjälp av tillfört vatten under tryck. Med hjälp av venturieffekten åstadkoms en effekt som liknar en dammsugare, och föremål och vätska kan sugas in i ledningen utan att utsättas för mekanisk åverkan (annan än att stöta emot insidan av ledningen).

Venturieffekten innebär att med samma flöde, så ökar trycket, och omvänt så ökar flödet med ökat tryck.
För en ejektorsug så innebär det att om man tillför vätska under tryck in i en ledning med annan/lika vätska, så uppstår en tryckutjämning i ledningen, så att vätskorna kommer tryckas bort från den plats där vätskan under tryck tillförs (och sker en lokal tryckökning). Då man tillför vätskan under tryck inåt i sugens insugningsrör (ledningen), så kommer det uppstå en ström in i röret, som suger med sig mer vätska och föremål från mynningen in i röret.
Eftersom vatten i endast trycks ihop försumbart lite under tryck, så har det ingen större skillnad om man använder en ejektorsug på grunt eller djupt vatten. Det viktiga är att man har tillräckligt med kraft (tryck) på tillfört vatten, för att övervinna motståndet i ledningarna.

Ejektorsugen har en nära släkting i mammutsug, som istället för att tillföra vätska under tryck, injicerar gas för att uppnå samma effekt.
Båda används inom marinarkeologin, marinbiologin, anläggnings arbeten och miljöarbetet. Exempelvis för att vid skattletning lyft upp föremål till ytan för att där filtrera bort föremål från vätskan med ett galler, för att få bort bortgrävda sediment vid finkänsliga arkeologiska utgrävning eller muddringsarbeten, flytta bottensediment vid utfyllningsarbeten, för att flytta vattenmassor med alger eller fiskyngel, eller för att suga upp förorenade sediment för deponering.
"Slamsug" är ett samlingsnamn för både ejektorsug och mammutsug.

Externa länkar:
Läs mer om venturieffekten:
http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
Läs mer om muddringsarbeten (för mammutsug, se ”B7.8 Mammutpump”, för ejektorsug, se ”B7.6 eriferiinjektormunstycke”):
http://loostrom.com/kosov/bilagor/b07mudderverk.htm

Relaterade ord: Mammutsug Marinarkeologi Slamsug Venturi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER