Namn: Lösen:

Ekmanspiralen


Eng. Ekman spiral

Ekmanspiralen är starkt förknippad med Corioliseffekten (fenomenet att jordens rotation göra att rörelser på norra halvklotet drar åt höger och åt vänster på södra halvklotet) som gör att vattnets rörelse viker höger (på norra halvklotet, och vänster på södra) jämfört med vindens rörelser som påverkar ytvattnet.
Corioliseffekten verkar 90° mot vindens riktning, och resultatet blir att vattenrörelsen avviker 45° mot vindriktningen. På norra halvklotet 45° åt höger, södra halvklotet 45° åt vänster.
Ekmanspiralen förekommer bara i ytvattnet, och upphör vid det man kallar Ekmandjupet, vilket i genomsnitt är på 50 m djup. I praktiken så störs dock Ekmanspiralen av havsströmmarna i haven och friktionen mellan olika vattenlager, och uppträder inte lika tydligt som teorin förutsäger.
Det totala resultatet av vattentransporten i alla lager kallas för Ekmantransporten.

När vindar passerar längs en kust med land på vänster sida, så kommer Ekmanspiralen göra att ytvattnet pressas bort från kusten. Detta i sin tur gör att kallt och näringsrikt vatten kommer upp från djupare vattenlager, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en riklig planktonproduktion. Uppvällningen av det kalla vattnet kallas för Ekmanpumpen.

Ekmanspiralen har fått sitt namn efter den svenske oceanografen Vagn Walfrid Ekman (1874–1954) som 1902 förklarade fenomenet med en teori, men fenomenet observerades först av den norske oceanografen Fridtjof Nansen (1861–1930) under en polarexpedition på Norra ishavet 1893–1896.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekmanspiral
http://en.wikipedia.org/wiki/Ekman_spiral

Relaterade ord: Coandaeffekten Corioliseffekten Ekmandjup Ekmanpump Ekmantransport Nedvällning Ocean Oceanografi Ström Uppvällning Vatten Vindstyrka
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER