Namn: Lösen:

Ekonomisk zon


Sv. Exklusiv Ekonomisk Zon (EEZ)

Ett havsområde utanför territorialhavet där en kuststat enligt reglerna i FN:s havsrättkonvention har rätt att fastställa en gräns på högst 12 nautiska mil ut från från den baslinje man bestämt sig för. Den ekonomiska zon som kuststaten har rätt till får inte ha en utsträckning utöver 200 nautiska mil från baslinjen.

Kuststatens ekonomiska zon däremot ligger utanför territorialvattnet och skall också beräknas utifrån samma för kuststaten fastställda baslinje som används för att fastställa territorialvattnet. Territorialvattnet är i alla bemärkelser kuststatens eget havsområde, där man har suverän bestämmanderätt om vad som får göras och av vem, men över den ekonomiska zonen har kuststaten bara vissa specificerade suveräna rättigheter "i syfte att utforska och utvinna, bevara och förvalta naturtillgångarna, vare sig dessa är levande eller icke levande".
Generellt sett har en kuststat omfattande befogenhet att utfärda lagar för att bl.a. förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar från fartyg i den ekonomiska zonen. Samtidigt är alla andra stater tillförsäkrade de grundläggande s.k. fria havsrättigheterna, som "friheter till sjöfart och överflygning, utläggande av undervattenskablar och rörledningar samt annan enligt folkrätten legitim användning av havet".

Se även: Baslinje, Inre vatten, Sjökort, Territorialvatten


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER