Namn: Lösen:

END


END = Equivalent Nitrogen Depth (Ekvivalent Narkosdjup)

Används för att ta fram vilket "narkosdjup" en specifik trimixblandning motsvarar för ett dyk på luft.

Relaterade ord: Andningsgas Blandgas Djupberusning EAD Gasblandning H2 He HED Heliair Heliox Helitrox Helox Hydreliox Hydrox Inertgas Kväve Kvävenarkos Kvävgas Luft N2 Neox Nitrox O2 Partialtryck Safe Air Trimix Triox
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER