Namn: Lösen:

Epifyt


Växt som växer på andra växter.
Exempel på epifyter i Östersjön är kortlivade, trådformiga och grenade gröna, bruna och röda makroalger. Epifyt förekommer exempelvis som påväxt på blåstång.

Relaterade ord: Alg Epibentisk Epibionter Epifauna Epilimnion Epilitoral Epipelag Makrofyt Marinbiologi Mikrofyt Påväxtfauna
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER