Namn: Lösen:

Epilitoral


Den del av strandzonen ovan vatten, som endast påverkas av vågskvalp (även vid högsta vattenstånd). Området påverkas alltså relativt sällan av vattenvågor, men har längs havsstränder en markant påverkan av saltvattenstänk.

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epibentisk Epibionter Epifauna Epifyt Epilimnion Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon Strand Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER