Namn: Lösen:

Epipelag


Sv. Epipelagial, Epipelagisk zon

Den delen av pelagen (den fria vattenmassan) där tillräckligt mycket ljus når ner för att det ska kunna ske fotosyntes - beror på sikten i vatten, man kan sträcka sig ner till runt 200 m djup.

Det är i den epipelagiska zonen som 90 % av alla vattenlevande djur lever.

Under epipelagen, så kommer mesopelagen som sträcker sig ner till 1.000 m djup, och därunder batypelagen mellan 1.000-4.000 m djup.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pelagen

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epibentisk Epibionter Epifauna Epifyt Epilimnion Epilitoral Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Marinbiologi Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER