Namn: Lösen:

Erosionsbotten


En bottenyta i sjö eller hav, där sedimenterade partiklar inte ligger still, utan bottenmassan rör sig och eroderas. Sediment som byggs upp på botten ligger alltså inte kvar, utan förflyttas successivt till en plats där det till sist ligger kvar, så kallade ackumulationsbottnar.

Se även: Ackumulationsbotten, Bental, Sediment, Stranderosion, Strömfåra


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER