Namn: Lösen:

Eutrof


Eutrof betyder näringsrik.

En eutrof sjö har höga halter av näring i vattnet, vilket också ger goda förutsättningar för liv i sjön, dvs mycket vegetation och många djur.
För dykare innebär det att vattnet ofta är mörkt pga av humusämnen i vattnet, dvs sikten blir dålig och färgen i vattnet brunt.

Motsatsen är näringsfattig (oligotrof).

Relaterade ord: Marinbiologi Oligotrof Suspension
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER