Namn: Lösen:

Fältarbetsdykare


Eng. Engineer diver

Dykare med lätt dykarutrustning (dvs ej tungdykare, utan med motsvarande sportdykarutrustning). De används inom militärens ingenjörsförband för bland rekognosering av fasta och flytande förbindelser, som säkerhetsdykare samt andra undervattensarbeten.

Ordet "fältarbete" är en militärbeteckning för ingenjörskonst i fält (dvs i terrängen, ej verkstad eller annan kontrollerad miljö), vilket omfattar: bygga vägar, bygga broar, gräva värn, bygga bunkrar, lägga minor, röja minor, spränga saker, fälla träd, borra i marken, mm.

Relaterade ord: Amfibiedykare Anläggningsdykare Apparatdykare Arbetsdykare Attackdykare DNC Dykare Dykarledare Dykarläkare Dykeritjänstledare Dykeriöverledare Dykeriöverläkare Dykning Dykskötare Fridykare Grodman Hooka-dykare Lättdykare Lättdykning Mindykare Off-shore-dykare Reservdykare Räddningsdykare Röjdykare Rökdykare Slangdykare Snorklare Sportdykare Teknisk dykare Tungdykare UV-fotograf Welterdykare Yrkesdykare
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER