Namn: Lösen:

Fästpunkt


Eng. Tie off

I dyksammanhang vanligtvis den punkt där en ledlina är infäst under linläggning, exempelvis en sten i en grotta eller en lejdare på ett vrak.
Fästpunkten skall inte knytas, utan skall enbart säkras runt ett fast föremål som inte riskerar att ha sönder linan. Oftast görs bara en lop runt föremålet, men ibland använder man gummiband för att fästa linan, exempelvis om det är vassa förmål man skall fästa på.

Alternativt kan fästpunkt avse var man fäster utrustning (exempelvis octupus) på dykaren.

Relaterade ord: Caveline Cookie Grottdykning Gruvdykning Ledlina Linfälla Linläggning Linpil Linrulle Linspole Penetration Reel Rimbach-metoden Snoopy loop Vrakpenetration WrecklineFästpunkt
Exempel på fästpunkt vid linläggning, när man drar i linan vid fortsatt läggning så spänns infästningen.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER