Namn: Lösen:

Filtrerare


Organism som lever på att filtrerar vatten och äta de partiklarna/organismer som finns i vattnet eller bottnen. Vissa bottenlevande organismer (bentos) lever av material som finns i sedimenten, medan andra filtrerarna skiljer ut födopartiklar ur vattnet. Exempel på filtrerare som finns i Östersjön är blåmusslan och olika arter av havsborstmaskar.

Relaterade ord: Marinbiologi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER