Namn: Lösen:

Fiskenät


Eng. Fishing net. Fr. Filet de pêche. Ty. Fischernetz.

Allmänt:

Ett nätformat fiskeredskap, kallas även "garn" eftersom de tidigare var gjorda av spunnet bomullsgarn, idag är de dock gjorda i konstfiber (exempelvis nylon).

Olika typer:

Det finns olika nät för olika ändamål, exempelvis varieras maskorna på nätet för att passa den fångst man önskar, för små fiskar skall simma igenom och fiskar i rätt storlek skall fastna i nätet (vanligtvis genom att huvudet börjar tränga igenom, men sedan kommer fisken inte längre och kan inte heller backa eftersom gälarna då fastnar).

Vissa garn står fast på en plats, medan andra driver med vattnet, den förra kallas sättgarn eller stågarn och sänks ner med underdelen mot botten, medan drivgarn flyter på ytan och hänger ner som en ridå från bojarna/flötena.

Det finns även nät som inte används för att fisken skall fastna i själva nätet, utan som vallar in fisken, exempelvis trål som mer fungerar som en håv, not som skapar en ring runt fisken och som sedan dras ihop och samlar alla fiskar i mitten, medan andra nät skall leda in fisken till ett fångstredskap (exempelvis ryssjor). Nät används även som barriär i vissa fångstredskap, exempelvis sänkhåv, mjärdar och ryssjor.

Problem för omgivningen:

Fisknät utgör ett problem för omgivning, både för människor och djur. Exempelvis så är det vanligt att andra djur än de man avsåg att fånga fastnar i näten, exempelvis fåglar som dyker efter fisk som sitter fast i nätet eller människor som kör båt och kan fastna i näten. För dykare utgör fiskenät en stor risk eftersom de moderna konstfibrerna ofta är svåra att se i vattnet. Så kallade spöknät (förlorade eller övergivna nät som ligger kvar i vattnet) är dock ofta lättare att se eftersom de med tiden ackumulerar vegetation, skräp och döda djur. Fisknät har dock en markant mindre effekt på ekosystemet än exempelvis dynamitfiske och trålning.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskn%C3%A4t
http://en.wikipedia.org/wiki/Fishing_net

Relaterade ord: Bottensatt garn Drivgarn Fiskeredskap Garn Kastnät Mjärde Not Nätfäste Ringnot Ryssja Snörpvad Spökgarn Stågarn Sänkhåv Sättgarn Trål Trålfäste Vad
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER