Namn: Lösen:

Fiskeredskap


Redskap som används för fritidsfiske och kommersiellt yrkesfiske.

Exempel på fiskeredskap:
-Angeldon: ett fäste med linrulle som fäst vid ett hål i isen vintertid, tidigare användes ofta levande agn.
-Bottengarn: ett fisknät mellan botten och ytan som sätts vinkelrätt ut från land, längst ut finns en ryssja-liknande anordning kallat " i fångstgård av nät, främst för ål
-Bottensatt garn: ett fiskenät som fungerar ungefär som ett drivgarn, men är fäst med tyngder mot botten
-Bottentrål: en trål som släpar längs botten för att fånga fiskar som lever längs botten, orsakar dock skador på botten
-Drivgarn: ett fiskenät som driver med vattnet upphängt i bojar
-Dörj: en vinda med lina, sänken och en eller flera krokar, och används oftast från enklare (exmpelvis roddbåtar)
-Fiskedrag: en anordning vanligtvis i metall, trä eller plast med krokar som dras genom vattnet med hjälp av ett kastspö eller möjligtvis vid trolling (bogsering efter båt)
-Fiskekrok: en hullingförsedd krok i vilken en tunn lina kan fästas, exempelvis för mete
-Fiskenät: tunna linor knutna till ett nät, storleken på "maskorna" (hålen) är olika beroende på vilket byte man söker, tillverkas numera som regel i syntetfiber
-Fluga: en krok som är påklädda för att efterlikna insekter som önskad bytesfisk äter och som flyter på ytan, vanligast förekommande i vattendrag och insjöar
-Flytgarn: liknar bottengarn, men nätet flyter upphängt i bojar, endast "kalven" är bottenfast
-Flytjigg: en jigg som saknar tyngd, utan flyter på ytan, används i grunda vatten eller där det finns mycket vegetation som man inte vill fastna i
-Flyttrål: en trål som flyter i vattnet och inte släpar längs botten
-Flöte: en flytkropp som används vid mete för att hålla kroken från botten och markera napp
-Gäddsax: ett saxliknande redskap greppar gäddan
-Harpun: ett pjutliknande hulling försett redskap med en spets, används för hand eller i harpungevär/-kanon, kan användas från båt, land, brygga eller under dykning
-Harpungevär: ett redskap som används av dykare för att skjuta iväg en harpun med kraft mot en bytesfisk
-Hulling: en detaljt på krokande eller spetsande fiskeredskap som skall förhindra att bytet kommer loss
-Hummertina: en fångstbur för hummer med platt botten, enda lagliga redskapet för hummer i Sverige
-Håv: en nätpåse fäst i en styv ram som kan användas för att säkra fisk fångad med andra redskap eller i vissa fall användas självständigt
-Ishäst: ett redskap för att dra en lina under isen mellan två hål, som i sin tur används för att spänna ett nät mellan hålen
-Jigg: en form av hårt bete för fiske med lina, dvs ett lockande föremål med krok som inte behöver agnas med något bete
-Kastnät: ett fisknät som kastas ut för hand av en fiskare, vanligt i länder med primitiv och småskalig fiskeindustri
-Katsa: en gammaldags fångstanordning där man slog ner pinnar i botten för att skapa fångstarmar som leder in bytet till en fångstgård med en liten öppning där fisken har det svårt att hitta ut, även kallat laxgård
-Kräftbur: en bottenliggande bur i nät med konisk ingång där kräften kommer in, men har svårt att hitta ut
-Laxfälla: en ryssja med långa fångstarmar som leder in bytet i buren, används för kommersiellt fiske av lax, havsöring och sik
-Ljuster: ett pjutliknande hulling försett redskap med flera spets, används för hand eller i harpungevär, kan användas från båt, land, brygga eller under dykning
-Långrev: en lina på vilken man satt flera agnade krokar, ibland flera hundra, och som sedan sätts i vattnet (antingen drivande eller förankrad) för att tas upp senare, ibland så linan ligger på botten, kritiserad metod eftersom man även fångar mycket sjöfågel, kallas även "backa"
-Metrev: enkelt spö med lina, flöte och krok
-Mjärde: fångstbur tillverkad av nät och spjälor, exempelvis kräftburar
-Not: ett nätredskap som används för att ringa in fisken, exempelvis genom att gå i grunt vatten, och som när man drar ihop det samlar all fisk i mitten eller mot land, finns olika versioner för olika syften agn-/betesnotar, land-/dragnot, is-/vinternot, laxnot, siknot, mm.
-Pata: ett fiskeredskap som består av gångbroar över en älv, från vilka man satt ner koner vars lilla öppning släpper igenom mindre fiskar men inte de större som man vill åt, idag en förbjuden fiskemetod
-Pilk: ett tungt fiskedrag med flera krokar som används från båt eller vid isfiske, där man hela tiden drar i linan för att efterlikna fiskrörelser
-Ringnot: en form av not där man gör hela processen ute på vattnet från en båt
-Ryssja: ett strutformat redskap av nät, som ligger på botten och invändigt har flera avsmalningar som gör att insimmande fisk inte hittar ut igen, har ofta fångstarmar som leder in fisken till ryssjan varvid hela anordningan kan vara över 100 m lång, används för att fånga bland annat ål och torsk
-Skeddrag: ett fiskedrag tillverkat i metall eller plast som är sjunkande och snurrar i vattnet
-Snurrevad: ett trålliknande redskap som dock läggs ut på botten, och sedan vinschas in från ett stillaliggande fartyg som ligger 1.500-3.000 m bort
-Snörpvad: ett nätredskap för trålare som precis som not används för att ringa in fiskerna med nät, och sedan dra ihop och koncentrerar fisken, kan vara flera kilometer långt och flera hundra meter djup, kan även kallas för ringnot
-Spinnare: ett fiskedrag med en kropp och en sked som roterar när den dras genom vattnet, varvid vibrationer och ljusreflexer ska locka fisken till hugg, används främst i insjöar för att fiska gös
-Spö: långt skaft från vilken fiskelinan är fäst, används för att ge önskad kraft och rörelse vid fiske, finns olika sorter som exempelvis fiskespö, kastspö, pimpelspö, flygspö, mm
-Stågarn: ett garn som fungerar ungefär som drivgarn men är förhindrade att driva genom att förankrats mot botten
-Suick: en träwobbler som saknar haksked, används främst för fiske efter gädda
-Sump: förvaringskärl för levande fisk, före kylrummen vanligt som lastrum på fiskebåtar, men kan även vara en liten låda som sänks ner i sjön fäst i ett rep
-Sättgarn: annat namn för stågarn, dvs ett garn som förhindras att driva genom att det är förankrat mot botten
-Sänkhåv: en stor håv som sänks ner i vattnet och sedan lyfts när det finns byten innanför håven, varvid bytet fångas
-Tina: en fångstbur tillverkad av nät och spjälor, som placeras på botten för att fiska hummer, kräftor eller krabba, skall ha flyktöppning som tillåter att för små bytes djur kan komma ut, stora kommersiella tinor kan väga upp till flera hundra kilo
-Trål: ett strutformat nätredskap som dras bakom en eller flera båtar, kan antingen vara flyttrål som går i fritt vatten, eller bottentrål som dras på botten och som har skadlig inverkan på bottenmilön
-Utterbräda: ett hjälpredskap som används vid flugfiske för att sprida ut flera linor från en båt genom att utterbrädan dra ut bort från båten och används för att ta med sig en lina
-Vase: en bunt grenar och kvistar som bundits ihop till en bunt som kastas i vattnet för att erbjuda en säker miljö för småfisk, både som tillväxt plats, men även för att locka till sig större rovfisk
-Wobbler: ett fiskedrag med krokar tillverkad i trä eller plast som rör sig sick-sack (men utan att rotera som ett drag), används inom fritidsfiske till kastspö eller för att dras efter båt
-Ålkista: en fast fångstinrättning bestående av en ränna som leder till en fångstkista, avsedd för att fånga ål som simmar nedströms
-Ålsax: ett redskap som automatiskt greppar ålen som sedan kan tas upp levande

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sportfiske
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fiskeredskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_fiskeredskap

Relaterade ord: Allmänt vatten Bottengarn Bottensatt garn Bottentrål Cyanidfiske Drivgarn Dynamitfiske Enskilt vatten Fisk Fiske Fiskenät Flyttrål Flöte Frivattentrål Garn Gäddsax Harpun Harpungevär Hummertina Iktyologi Kastnät Katsa Ljuster Midvattentrål Nätfäste Ringnot Snörpvad Spökfiske Spökgarn Stågarn Sänkhåv Sättgarn Trolling Trål Trålfäste Vakare ÅlsaxFiskeredskap
Olika bojar som används för utmärkning av fiskeredskap i vattnet, reglerna skiljer dock från olika delar av landet.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER