Namn: Lösen:

Fjällsjö


Sjö i fjällområdena med mycket klart, kallt och näringsfattigt vatten. Det mesta av vattnet i en fjällsjö är regnvatten och smältvatten från glaciärer.

Temperaturen i fjällsjöar blir sällan över 10° ens i ytvattnet på sommaren.
Sikten i fjällsjöar är ofta mycket bra, med ett svenskt rekord i Rissajaure (nära Abisko), med ett siktdjup på 37 meter.

Relaterade ord: Damm Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Älvsjö Öring-rödingsjöFjällsjö
Rissajaur alias Trollsjön är Sveriges klaraste sjö. Den saknar tillflöden och utgörs bara av regn och smältvatten.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER