Namn: Lösen:

Flod


Tidvatten

Sv. Högvatten

Högvatten vid tidvattnets växlingar, springflod är det högsta läget floden har under månaden, nipfloden är det lägsta högståndet under månaden.

Relaterade ord: Ebb, Tidvatten, Tidvattenzon
Vattendrag

Eng. River

Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är en flod "en förekomst av inlandsvatten som till största delen strömmar på markytan men som kan strömma under jorden en del av sitt lopp".
Enligt andra definitioner är en flod ett vattendrag som är större än en bäck eller en å.

Relaterade ord: Biflod, Bifurkation, Bäck, Delta, Dike, Estuarium, Flodfart, Isälv, Jokk, Kvillområde, Luoppal, Mynning, Savon, Ria, Utlopp, Vattendrag, Vårflod, Å, Älv


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER