Namn: Lösen:

Flytetyg


Föremål med vars hjälp man håller sig flytande i/på vattnet, ofta liktydigt med fartyg eller båt, men kan även vara livboj eller improviserat föremål som flyter.
Begreppet inkluderar alltså alla sorters farkoster och andra flytande föremål, även om de inte kan klassas som fartyg.

Relaterade ord: Farkost Fartyg Ponton
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER