Namn: Lösen:

Förkastningssjö


Förkastningssjöar är ofta djupa och näringsfattiga (oligotrofa). Sprickbildningarna har uppstått till följd av rörelser i jordens inre. Exempel på förkastningssjö är Vättern.

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Vättern Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER