Namn: Lösen:

Förstasteg


Eng. First stage alt 1st stage

Förstasteget kallas på svenska även för reduceringsventil, eftersom det är den ventil som reducerar trycket i flaskan till ett tryck som ett andrasteg (doseringsventil) kan hantera.

Namnet förstasteg, kommer av att trycksäkningen sker i två steg.
De första regulatorerna hade bara trycksänkning i ett steg, men lösningen gav inget jämt luftflöde till dykare, och man införde tidigt tvåstegsregulatorerna.

Balanserad eller obalanserad:
Ett förstasteg kan vara balanserat eller obalanserat.
Ett balanserat förstasteg anpassar mellantrycket (IP), även kallat lågtrycket (LP), beroende på omgivande tryck (djupet), så att skillanden mellan mellantryck och omgivande tryck alltid är detsamma.
Ett obalanserat förstasteg levererar alltid samma mellantryck (IP), varvid andrasteget (doseringsventilen) vid ökat tryck levererar mindre gas (blir mer tungandad) och i praktiken även får ett maximalt användningsdjup genom att omgivande tryck till slut överstiger mellantrycket.

DIN eller yoke-bygel:
Infästningen mot flaskkranen kan ske angingen med en DIN-gänga som skruvas in i flaskkranen, eller en yoke-bygel som träs över flaskkranen.
DIN gänger finns i två utföranden, en för 200/232 bar (passar inte i en 300 bars flaskkran) och en för 300 bar (går även att fästa i en 200 bars flaskkran).
Yoke-bygeln klara maximalt upp till 232 bar och kan därför inte användas på 300 bars flaskor.

Se regulator för mer information.

Relaterade ord: Andrasteg Balanserad (ventil) DIN Doseringsventil Dykutrustning Frysskydd Gängor, standards HP IP LP Mellantryck Obalanserad (ventil) Reduceringsventil Regulator Regulatorslang Regulatorslang Regulatorslang Yoke-kopplingFörstasteg
Ett förstasteg med 300 bars DIN anslutning och blindpluggar i utgångarna för slangarna.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER