Namn: Lösen:

Försurning


Vatten, både ytvatten (sjöar och vattendrag) och grundvatten, samt även mark blir försurade om de utsätts för ett stort nedfall av luftburna svavel- och kväveoxider utan att samtidigt ha tillräckligt stor naturlig förmåga att neutralisera de syror som bildas. Svaveloxiderna kommer från fossil förbränning, medan kväveoxid kommer olika typer av förbränning. Nedfallet av svavel- och kväveoxider orsakas till stor del av regn, och då i form av svavelsyra respektive salpetersyra.
Buffertförmågan är högre i kalkrika områden än i områden med svårvittrade mineraler.

Försurning uppkommer när halten fria vätejoner i en vattenlösning är alltför hög. När svavel- eller salpetersyra (som bildas när svaveldioxider och kväveoxider löses i vatten) kommer ut i vatten kan mängden fria vätejoner öka i markvattnet (vattnet i markens omättade zon), grundvattnet (vattnet i markens mättade zon) och ytvattnet (sjöar och vattendrag).

Försurade sjöar är ofta klara.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsurning

Relaterade ord: pH Regnvatten Sjö Sjövatten Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER