Namn: Lösen:

Fotisk zon


Sv. Solbelyst zon, Eufotisk zon

Den del av vattenpelaren där tillräckligt med ytljus når ner för att det skall förekomma fotosyntes, vilket kan variera från några centimeter till 200 m beroende på vattenförhållanden.
Den nedre gränsen för den fotiska zonen kallas för kompensationsdjup och där ligger fotosyntesen och respirationen i balans under 24 timmars period.

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Marinbiologi Mesopelagal Pelag Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER