Namn: Lösen:

Frenzel-manöver


Eng. Frenzel Maneuver

En metod för tryckutjämnning där individen blockerar strupen med tungans bakre del, kniper ihop näsan och lätt pressar fram luft genom svalget genom att exempelvis försöka säga "K". När man gör manövern rätt så kommer adamsäpplet att röra på sig.
Tekniken skiljer sig lite från Valsava-manövern där man använder främst lungorna att pressa luft upp i mellanörat.

Ingen tryckökning sker i lungorna eller intrakraniellt, vilket gör att det inte finns risk för rundafönstretruptur. Dessutom gör manöverna att det uppstår en dragning i palatofaryngeala muskler, vilket hjälper till att öppna kanalen mellan svalg och örat. Metoden medger även att man kan tryckutjämna med "tomma" lungor.

Tekniken är populär bland fridykare då den både är tid och energisparande. Den uppfattas ofta som skonsammare för öronen. I fridykningssamanhang används ofta manövern tillsammans med ”mouth-fill” tekniken.

Metoden är svår att lära ut, nedan återges en metodbeskrivning från boken "Dykerimedicin och Hyperbar Fysiologi" (2011) av Hans Örnhagen (ISBN 978-91-44-05827-6) som i boken återfinns på sida 98-99:
"Medan du håller andan försöker du att genom näsan dra in och blåsa ut så mycket luft du kan genom att vidga och dra ihop munhålan. När du tror du kan detta blockerar du den ena näsborren och ska då märka att det passerar luft med större hastighet genom den fria näsborren. Du stryper sedan den andra näsborren under 'utandningarna', och kommer då att märka att trycket stiger i munhålan när du 'blåser' ut. Prova några gånger med olika hastighet och olika strypning, så kommer du att märka att vid kraftig utblåsning och nästan fiillständig strypning slår det lock för öronen. Du har då gjort en Frenzel manöver. För att spara luft görs sedan denna manöver med en total avstängning av näsborrarna."
För att kontrollera om man själv kan göra en Frenzel-manöver så kan man testa genom att försöka göra den efter maximalutandning, och hör man då "klicken" i öronen så gör man rätt.

Namnet på metoden kommer från Herman Frenzel som var officer i tyska Luftwaffe och lärde piloterna på störtbombare att tryckutjämna öronen med denna metod.

Externa länkar:
http://faculty.washington.edu/ekay/MEbaro.html

Relaterade ord: Barotrauma BTV Dysbarism Edmond-metoden Fridykning Lowry-metoden Roydhouse-manöver Rundafönsterruptur Ryckmetoden Toynbee-manöver Trumhinneruptur Tryckutjämning Valsalva-manöver Öronsqueeze
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER