Namn: Lösen:

FRIKS


Fridykarriksdag

Fridykarriksdagen (FRIKS) är en konferens som Svenska Sportdykarförbundets (SSDF) Fridykningskommitté anordnar i slutet av november varje år.
På konferensen presenterar kommittén årets arbete och nya projekt. Det brukar även ingå föreläsningar med intressanta teman.

Relaterade ord: Fridykning SSDF
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER