Namn: Lösen:

Frysskydd


En anordning som skall försvåra att ett förstasteg (reduceringsventil) på en regulator skall frysa i kall miljö.

Anordningen sätts på eller byggs in i förstasteget och är en tillvalskomponent. Funktionen varierar mellan olika modeller och tillverkare från att skydda förstastegets rörliga delar mot det kalla vattnet till att förbättra temperaturöverföringen.
Ett exempel på frysskydd för regulatorns förstasteg är denna fryshätta från poseidon som visas på bilden nedan. Den monteras på förstasteget och fylls med glykol eller alkohol som förhindrar frysning.

Frysning
En frysning innebär ofta att regulatorn fastnar i öppet läge och att luften från flaskan flödar ut i slangen till andrasteget (doseringsventilen), och överflödigt tryck måste kunna ta vägen ut genom en övertrycksventil om inte någon del skall gå sönder pga det för höga trycket i andrasteget. En frysning kan dock för vissa konstruktioner frysa i stängt läge, så att ingen gas kommer ut i andrasteget, med resultatet att dykaren direkt blir utan luft.

Relaterade ord: Frysning Joule-Thomson-effekten RegulatorFrysskydd

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER