Namn: Lösen:

fsw


Förkortning för feet sea water, på svenska "fot havsvatten".

Används som referens för tryck motsvarade djupet i havsvatten. Eftersom saltvatten har högre densitet än sötvatten, så anges just saltvatten eftersom trycket på djupet är aningen högre för saltvatten än för sötvatten.

Relaterade ord: Absolut tryck ATA ATM Atmosfäriskt tryck Bar Hydrostatiskt tryck msw psi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER