Namn: Lösen:

Gå under


Avseende fartyg så sägs det om ett fartyg till sjöss vattenfylles eller bryts sönder och därmed sjunker (gå ner under ytan).

Relaterade ord: Bankeffekt Bottenkänning Flott Förlisning Grundkänning Grundstötning Haveri Isskruvning Kantra Kapsejsa Lägervall Marvatten Nedisning Ombordläggning Sjöfart Sjöförhör Sjöförklaring Sjönöd Skeppsbrott Slagsida Strandning Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER