Namn: Lösen:

Gas


Eng. Gas

Ett av fyra tillstånd materia kan befinna sig i. I princip kan alla material förgasas, men ibland avses med ”gaser” de ämnen som är i gasform vid atmosfäriskt tryck och rumstemperatur.
Vanligtvis så går faserna mellan de olika stadierna för ett ämna från fast, till flytande, till gas och till sist till plasma. För exempelvis vatten så går gränsen mellan fast (is) och flytande vid 0° C, och från flytande till gas vid 100° C.

I en gas rör sig alla ingående atomer eller molekylerna oberoende av varandra.
När ett ämne är i gasform så håller atomerna / molekylerna inte ihop (behåller sitt läte till varandra), utan strävar efter att fylla ut tillgängligt utrymme jämnt fördelade genom att expandera.

Ordet ”gas” kommer sannolikt från det grekiska ordet ”kaos” och motsvarar det nederländska uttalet av ordet, sannolikt myntat av 1600-tals kemisten Johann Baptist van Helmont.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

Relaterade ord: Andningsgas Ar Argon Argox ATPD ATPS Avogadros lag Blandgas BTPS Charles lag CO CO2 Dekantering Dekompression Dräktgas EAD EAN EANx END Gas break Gasbank Gasblandning Gasbyte Gascylinder Gasemboli Gasflaska Gasfyllning Gay-Lussacs lag H2 He Heliair Heliox Helitrox Helium Helox HPNS Hydreliox Hydrox Inertgas Joule-Thomson-effekten Kompressibilitet Kompression Kväve Kvävgas Luft Mix Mixa N2 Ne Neon Neox Nitrox NL O2 Oxygen Partialtryck pp SAC Safe Air STPD Syre Syrgas Trimix Triox Tryckutjämning Väte Vätgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER