Namn: Lösen:

Gas


Eng. Gas

Ett av fyra tillstånd materia kan befinna sig i. I princip kan alla material förgasas, men ibland avses med ”gaser” de ämnen som är i gasform vid atmosfäriskt tryck och rumstemperatur.
Vanligtvis så går faserna mellan de olika stadierna för ett ämna från fast, till flytande, till gas och till sist till plasma. För exempelvis vatten så går gränsen mellan fast (is) och flytande vid 0° C, och från flytande till gas vid 100° C.

I en gas rör sig alla ingående atomer eller molekylerna oberoende av varandra.
När ett ämne är i gasform så håller atomerna / molekylerna inte ihop (behåller sitt läte till varandra), utan strävar efter att fylla ut tillgängligt utrymme jämnt fördelade genom att expandera.

Ordet ”gas” kommer sannolikt från det grekiska ordet ”kaos” och motsvarar det nederländska uttalet av ordet, sannolikt myntat av 1600-tals kemisten Johann Baptist van Helmont.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

Relaterade ord: Andningsgas | Ar | Argon | Argox | ATPD | ATPS | Avogadros lag | Blandgas | BTPS | Charles lag | CO | CO2 | Dekantering | Dekompression | Dräktgas | EAD | EAN | EANx | END | Gas break | Gasbank | Gasblandning | Gasbyte | Gascylinder | Gasemboli | Gasflaska | Gasfyllning | Gay-Lussacs lag | H2 | He | Heliair | Heliox | Helitrox | Helium | Helox | HPNS | Hydreliox | Hydrox | Inertgas | Joule-Thomson-effekten | Kompressibilitet | Kompression | Kväve | Kvävgas | Luft | Mix | Mixa | N2 | Ne | Neon | Neox | Nitrox | NL | O2 | Oxygen | Partialtryck | pp | SAC | Safe Air | STPD | Syre | Syrgas | Trimix | Triox | Tryckutjämning | Väte | Vätgas |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER