Namn: Lösen:

Gasblandning


Eng. Gas mixing (verb) alt Gas mix (substantiv)

Verb:
Processen där man blandar olika gaser till en ny sammansättning gas, exempelvis blanda luft (består av syre och kväve) och syrgas för att få nitrox (syreberikad luft), eller blandning av syre och helium för att få heliox.

Substantiv:
En färdigblandad gas med fastställd procenthalt av ingående ämnen, exempelvis EAN30 som är nitrox med 30 % syre och 70 % kväve, eller trimix 21/45 som består av 21 % syre, 45 % helium och resten (34 %) kväve.

Se blandgas och andningsgas för mer information

Relaterade ord: Andningsgas Ar Argon Argox Blandgas Bottengas CO CO2 Dekantering Dekogas Dräktgas EAD END Etappgas Fyllning Gas Gasbank Gasbyte Gasflaska Gasfyllning H2 He Heliair Heliox Helitrox Helium Helox HPNS Hydreliox Hydrox Koldioxid Kolmonoxid Koloxid Kompressor Kväve Kvävgas Luft Metabolism Mix Mixa N2 Ne Neon Neox Nitrox O2 Oxygen Partialtryck Partialtrycksfyllning PHe PN2 PO2 pp Safe Air Syre Syrgas Transportgas Trimix Triox Väte Vätgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER