Namn: Lösen:

Gasflaska


Sv. Dykflaska, Gascylinder alt Tank. Eng. Gas cylinder alt Tank.

En cylindrisk gastät behållare som tål övertryck och i ena änden har en kran (ventil) genom vilken man kan fylla eller tömma gas.


OLIKA FLASKOR

Användsningsområde:
Inom dykningen skiljer man ofta på gasflaskans användsningsområde, exempelvis:
- Dykflaska / tank: innehåller den gas man medför sig under dyket, inkluderar exempelvis etappflaskor
- Etappflaska / stage-flaska: innehåller gas för en viss del av dyket.
- Ponyflaska: en liten flaska med reservgas för nödsituationer
- Bailout-flaska: en större flaska med reservgas som exempelvis används tillsammans med RB
- Gasflaska: brukar åsyfta en gasflaska som innehåller gas från leverantör, exempelvis ren syrgas eller helium
- Bankflaska: en flaska som används för att lagra komprimeras luft eller annan färdig gasblandning för att kunna fylla direkt över till en dykflaska på kort tid
- Dräktgasflaska: en mycket liten flaska för gas enkom för att fylla dräkten, används när man inte vill använda gasen i dykflaskan
- Västflaska: en mycket liten flaska speciellt avsedd för att fylla en BCD med

Tryck:
Man kan även skilja på flaskor genom deras maximalt tillåtna tryck:
- 150 bars flaskor (älre flaskor)
- 200 bars flaskor
- 232 bars flaskor
- 300 bars flaskor

Material:
Man kan även skilja på flaskor beroende på materialet de är gjorda i:
- Stålflaskor
- Aluminumflaskor
- Kompositflaskor (består av ett tunnt metallhölje och ett ytterskikt av glasfiber)
Inom den kommersiella gashanteringen så skiljer man på flaskor beroende på innehåll, detta eftersom de är försedda med olika kranar beroende på innehåll, och de har även en målning som indikerar vilken gas de innehåller.


MÄRKNING

Färger:
Märkning av gasflaskor skiljer sig mellan olika länder, i USA så markeras exempelvis en syrgasflaska av grön-gult, medan det i Europa sker genom vit färg.
En flaska som på toppen är indelad i fyra sektorer svat-vit-svart-vit är avsedd för luft, vilket exempelvis återfinns på brandkårens flaskor.
USA:
- Syrgas: grön
- Kväve: grå
- Luft: svart
NORDSJÖNS OLJEINDUSTRI (UK & Norge), FRANKRIKE (DYKINDUSTRI) & IMO:
(cylinderkropp/cylindertopp)
- Helium: brun/brun
- Syrgas: svart/vit
- Heliox: brun/svart-vita fjärdedelar
- Kväve: grå/svart
- Luft: grå/svart-vita fjärdedelar
- Trimix: brun/svart-vit-brun
- Kalibreringsgaser: rosa/rosa
TYSKLAND:
- Syrgas: blå
- Kväve: grön
- Acetylen: gul
- Brännbara och giftiga gaser: röd
- Icke brännbara gaser (exempelvis luft): grå
FÖRSVARSMAKTEN:
- Färgmärkning av gasflaskor för industriellt bruk utförs enligt SS 2230.
- Färgmärkning av gasflaskor för medicinskt bruk utförs enligt SS 2231.
- Transportabla färgmärkta gasflaskor för medicinskt bruk med undantag av flaskor
som ingår i bärbara rök- och vattendykapparater skall lackeras ljusgrå.
- Gasflaskor som ingår i bärbara rök- och vattendykapparater skall lackeras gula
eller orange.
- Fast monterade gasflaskor i flygplan, helikoptrar och robotar skall grålackeras.
- Gasflaskor för brandsläckningsändamål skall lackeras röda eller bruna.
- Gasflaskor av koppar och lättmetall får dock vara olackerade. Gasflaskor med
ett ytterhölje i kompositmateriel kan ha avvikande lackering.
- Transportabla gasflaskor för industriellt bruk, som inte är färgmärkta enligt SS
2230, skall grålackeras. Om flaskorna är färgmärkta enligt SS 2230 skall de
lackeras med lack som markant avviker från färgmärkningen. De får dock inte
lackeras ljusgrå, eftersom ljusgrått är förbehållet färgmärkta gasflaskor för
medicinskt bruk.
STANDARD EN 1089-3:
- I enlighet med europeisk standard, EN 1089-3, bygger färgmärkning av gasflaskor i första hand på gasernas egenskaper, inte som tidigare på gasinnehållet. Detta innebär att gasinnehållet endast med säkerhet kan utläsas av flasketiketten.
STANDARD SS-EN ISO 13769:2006:
- Internationell standard som specificerar märkning av återfyllningsbara transportabla högtrycks gascylindrar med en volym på 0,5-3.000 L gjorda i stål, aluminium och kompositmaterial.

Dekaler:
- Inom dykningen så är det vanligt med dekaler med texten "Nitrox" som skall visa att en flaska används till syreberikad luft (nitrox).
- Inom dykningen finns det även märkningsdekaler för när flaskan är tvättad för nitrox/syrgas, och det finns även dekaler för om flaskan fått visuell inspektion det senaste året.
- Enligt EN 1089-3 så skall flaskinnehållet inte längre anges i målningen av gascylindern, utan anges på en etikett på plaskan.

Stansning:
- Alla gasflaskor har på toppen en instansad märkning som talar om tillverkning, max tryck, senaste provtryckning, mm. Märkningen kan dock se lite olika ut i olika länder.
- I standarderna EN 1089-3 och SS-EN ISO 13769:2006 så framgår stansning av gasflaskor.


KRAV & KONTROLL

Tryckkrav:
Alla gasflaskor skall klara ett tryck 50% över avsett arbetstryck och skall vara försedda med kranar som klarar samma krav.

Provtryckning:
I Sverige skall alla gasflaskor provtryckas var 5:e år. Är de inte provtrycka inom de senaste 5 åren, så skall flaskan inte få fyllas.

Sprängbleck:
I USA finns det ett krav på att dykflaskor skall ha ett sprängbleck i kranen, som gör att gas läcker ut om man överfyller flaskorna över avsett arbetstryck. Detta för att de inte skall sprängas vid exempelvis överfyllning eller brand. Något sådant krav finns inte i Sverige.


Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_cylinder
http://en.wikipedia.org/wiki/Diving_cylinder
http://www.autotech.se/mvif_online/pdf/avsnitt/280_01.pdf
http://www.airliquide.se/file/otherelement/pj/fã¤rgmã¤rkning%20av%20gasflaskor41341.pdf
http://www.gascylinders.eu/SS-EN+1089-1.pdf
http://chm.yara.se/library/attachments/gas/Gasflaskan.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/CEPHISMER

Relaterade ord: Andningsgas Argon Bailout Bankflaska Dekoflaska Dräktgas Dykflaska Dykutrustning Etappflaska Flaska Flaska Flaskfot Gas Gasbank Gasblandning Gascylinder Gasfyllning Gängor, standards Helium Hängtank Kran Kväve Nitrox OC Oxybox Pava Pony-flaska Rebreather Reservgas SLC Slingflaska Stageflaska Syrgas Tank Trimix Tub
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER