Namn: Lösen:

Gäss


Sv. Vita gäss.

Det vita skummet som uppstår när en vågtopp bryts sönder vid hård vind, kallas "gäss" eller "vita gäss" och man uttrycker det i exempelvis som att "det går vita gäss".

Se även:
Baksjö, Bogvåg, Bore, Brottsjö, Bränning, Dyning, Hajning, Häckvåg, Krabb sjö, Medsjö, Monstervåg, Sjögång, Sjöhävning, Smul, Stående vågor, Svall, Tidvattenvåg, Tsunami, Våg, Vågbrytare, Vågdal, Vågtopp

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER