Namn: Lösen:

Gay-Lussacs lag


Allmänt:
En gaslag som menar att när två gaser förenas, har deras volymer ett enkelt förhållande till varandra och till den nybildade föreningens volym.
Exempel:
Om man skall blanda N2 (kvävgas) och H2 (vätgas) till NH3 (ammoniak), så kommer kommer varje N2-molekyl att delas och vardera binda 1½ H2-molekyl, och eftersom gasvolymen är beroende av antalet molekyler, så kommer 3 m³ H2 och 1 m³ N2 bilda 2 m³ NH3 (alltså dubbel så många nya molekyler som tidigare N2 molekyler blir dubbelt så stor gasvolym).

Lagen bygger kunskapen man fått genom Avogadros lag, som säger att alla gaser har samma antal molekyler vid lika volym (om temperatur och tryck är konstant).

Notera möjlig förväxling:
I det franska språket avser "Loi de Gay-Lussac" det som på svenska och engelska kallas "Charles lag", dvs att förhållandet mellan en temperatur och tryck på en bestämd mängd gas är konstant (ökad temperatur => ökat tryck, och vice versa).

Historiskt:
Fransmannen Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850) upptäckte denna lag 1809.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gay-Lussacs_lag
http://en.wikipedia.org/wiki/Gay-Lussac%27s_law

Relaterade ord: Avogadros lag Charles lag Gas Joule-Thomson-effektenGay-Lussacs lag
En grafisk illustration som illustrerar exemplet ovan om hur 3m³ vätgas och 1m³ kvävgas blir 2m³ amoniak.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER