Namn: Lösen:

Glaciärsjö


sjö i höglänt område (bergsområde, alpint område, fjällområde) som påverkats av nedisning eller där sjöarna huvudsakligen får sitt vatten från smältande glaciärer. Se även Fjällsjö som jämförelse.

Vattnet i en glaciärsjö är klart, mycket kall och näringsfattig, vattnet kan vara grönaktigt på grund av partiklar som följer med glaciärerna.

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciologi Glosjö Göl Humös sjö Inlandsis Insjö Issjö Isälv Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER