Namn: Lösen:

Glaciologi


Glaciologi är läran om glaciärer och processerna kring dessa, men termen kan även användas generellt om all forskning om is och isfenomen. Ordet glaciär kommer från latinets glacies som betyder is eller frost. En personson som jobbar med forskning kring glaciologi kallas glaciolog.
Glaciologi är ett område med kontaktpunkter mot många andra discipliner, exempelvis geofysik, geologi, geomorfologi, klimatologi, meteorologi, hydrologi, biologi och ekologi.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glaciologi

Relaterade ord: Glaciär Glaciärsjö Hydrologi Inlandsis Is Isberg Isflak Istäcke Limnologi Oceanografi Shelfis SMHI
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER