Namn: Lösen:

Gråvatten


Sv. DBT-vatten

Spillvatten (a href="avloppsvatten_1322.html">avloppsvatten) från bad, disk och tvätt i främst hushåll. Detta vatten är i allmänhet att betrakta som mindre förorenat än svartvatten, det avloppsvatten som är spolvatten från toaletter.
Gråvatten kallas också för DBT-vatten (Bad-, Disk- och Tvättvatten).

Relaterade ord: Avloppsvatten BDT-vatten Brunvatten Bräckt vatten Dränvatten Färskvatten Kloak Kommunalt vatten Modifierat vatten Reningsverk Restvatten Slagvatten Spillvatten Svartvatten Sötvatten Utjämningsmagasin Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER