Namn: Lösen:

Grundhav


Sv. Kusthav alt Sockelhav

Runt kontinenterna ligger kontinentalsockeln, som täcks av de förhållandevis grunda kusthaven – eller grundhaven / sockhelhav som de också kallas. Världshavet har ett medeldjup på nästan 4 000 meter, men grundhaven är sällan djupare än ~200 m och i många fall betydligt grundare än så.

Eftersom kontinentalsockeln varierar mycket i bredd utanför olika landmassor är också utbredningen av de kustnära grundhaven mycket varierande. Grundhaven utgör i sig mindre än 10 procent av världshavets totala yta.

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER