Namn: Lösen:

H2


Keminska beteckningen för en heliumatom. ”H” är beteckningen för väteatom och ”2” för att molekylen består av två atomer.

”H2” syns vanligast i kombinationen ”H2O”, som står för diväteoxid, dvs vatten. Istället för att väteatomerna då är ansluta till varandra, så har de var för sig anslutit sig till en syreatom som har två bindningar, istället för väteatomens enda bindning.

Se vätgas för mer information.

Relaterade ord: Andningsgas Ar Blandgas CO CO2 Gas Gasblandning H2O He Mix N2 Ne O2 pp Väte Vätgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER