Namn: Lösen:

Habitat


Biologiskt
Sv Livsmiljö. Eng Habitat

Livsmiljö med speciella ekologiska förhållanden för en särskild organism eller grupper av organismer.

(Skall inte förväxlas med "habitus" som är en individs egenskaper.)


Tekniskt
Sv Undervattensbostad, UV-bostad. Eng Habitat, Underwater Habitat, UW Habitat

Ett habitat är en anordning för att man skall kunna bo, eller tillfälligt stanna, under vatten i en sluten cell av andningsbar gas (luft, nitrox, etc).
Vanligtvis tillämpar man mättnadsdykning i habitat eftersom man normalt låter systemet ha samma tryck som det omgivande vatten på det djup man är.
Syftet med ett habitat är vanligtvis att kunna utföra arbete mer rationellt, genom att antingen kunna finnas på botten och observera/motsvarande eller för att slippa dekompression vid upprepade dagars arbete på botten.

Inom teknisk dykning förekommer det habitat som en extra säkerhet för att dykarna under sin dekompression / säkerhetsstopp ska kunna lösa problem, få i sig varm dryck, samtala eller byta en trasig utrustningsdel etc.

Habitat är oftast mobila i bemärkelsen att de kan flyttas mellan olika platser genom att en båt eller pråm flyttar dem genom lyft, det har även funnits rent stationära och även självgående habitat.

Habitat behöver normalt en ytenhet på ytan (fartyg, boj eller uppstickande del) som förser habitatet med luft och kommunikationslänk till personal på ytan.

Habitat är i kommersiella sammanhang komplexa och dyra system, varför det ofta är mer praktiskt och ekonomiskt att tillämpa mättnadsdykning där man tar upp dykaren till en tryckkammare ovan ytan (vanligtvis en båt), för att skicka ner honom igen när det är dags för nästa arbetspass.
Flera olika habitat har funnits, men de är idag ovanliga.

Exempel på habitat som funnits är:
Conshelf, SEALAB, Tektite, Hydrolab, Aquarius, MarineLab och La Chalupa

Relaterade ord: BIBS DDC Habitus HRV Livsuppehållande system Mättnadsdykning PTC Tryckkammare
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER