Namn: Lösen:

Haldane


Namnet på den första typen av dyktabeller som togs fram av den engelska läkaren John Scott Haldane, som 1908 presenterade en modell för dyktabeller baserad på halveringstider och som antogs av den brittiska flottan.
Trots att utvecklingen har gått framåt, har Haldane’s arbete fortfarande stort inflytande på våran förståelse för dekompression.

Haldane baserade sin tabell på halveringstider för de teoretiska vävnaderna på 5, 10, 20, 40 och 75 minuter, samt antog att utvädring av gaser tog lika lång tid som upptagning. Vidare så tolkade han sina studier som att bubblor inte bildades om tryckskillnaden inte översteg 1,58:1 - något som senare skulle visa sig vara felaktigt.
Till skillnad från modernare modeller, som TM, VPM, RGBM & TBM, så tar Haldane inte hänsyn till fri bubblor, utan bara löst gas (upptagen i vävnader).

Haldane används bland annat i ScubaPro’s dykdator DC12 och i tabellerna PADI RDP och US Navy Diving Table – dock alla i mer modifierade versioner än den som John S Haldane presenterade 1908.

Relaterade ord: Algoritm Bühlmann Dyktabell RGBM TBDM TM VPM ZHL12 ZHL16 ZHL8 ADTHaldane

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER