Namn: Lösen:

Halvslutet system


Alt Eng semi-closed system

Med halvslutet system menas en andningsapparat som i grunden bygger på samma princip som det slutna systemet och återanvänder gasen efter att ha renat från koldioxid och tilfört syre, men systemet har också ett regelbundet utsläpp av gas. Tanken med halvslutet system är att göra ett enklare system än det helslutna systemet som kräver mer övervakning av användaren.

Relaterade ord: Apparatdykning CCR CCUBA Dykutrustning OC RB Rebreather SCCR SCR SCUBA Slutet system Återandningsapparat Öppet system
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER