Namn: Lösen:

Handymax


Alt Handysize.

Beteckning inom sjöfarten för en råoljetanker på upp till ca 40.000 dödviktston eller bulklastfartyg i storleksordningen 20.000-50.000 dödviktston, och även om inga måttbestämmelser finns så brukar längden variera mellan 150-200 m, vanligtvis under 190 m beroende på vissa nationella regelverk som gynnar mått under 190 m. Fartyg i denna storleksordning har ofta egen lastning-/lossningskapacitet genom kranar eller annan utrustning, samt typiskt fem lastrum.

”Max” kommer av ett begrepp som ursprungligen avsåg storlek på fartyg för transport av råolja, medan bulklastfartyg istället använde ”size” – idag används dock ”max” för både tank- och bulklastfartyg.

Relaterade ord: Aframax B-max C-max Capesize Dödvikt Fartyg Malaccamax New Panamax P-max Panamax Postpanamax Seawaymax Sjöfart Suezmax Superpostpanamax Supramax Trollhättemax V-max VänermaxHandymax
Fartyget Sabrina I som exempel på ett fartyg i typisk Handymax klass.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER