Namn: Lösen:

Hårt vatten


Hårt vatten är vatten med höga halter av främst kalciumjoner, men även magnesiumjoner. Fenomenet berör främst grundvatten och dricksvatten, eftersom en hög hårdhet beror på vattnets härkomst - hårtvatten kommer från kalkrika markområden.
Hårt vatten är inte skadligt för människor och djur, men i apparater (främst där vatten dunstar, ex kaffebryggare), så bildas lätt en kalkavlagringar.

Hårdhet [°dH] och benämning
0–2 Mycket mjukt
2–5 Mjukt
5–10 Medelhårt
10–20 Hårt
>20 Mycket hårt

Hårdhet [°dH] och vattentyp
1–2,5 Regnvatten
3,2 Dricksvatten
4–8 Flodvatten
5–12 Insjövatten
12–36 Brunns- och källvatten
36–120 Brunnsvatten på kalklager

Externa länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenh%C3%A5rdhet

Relaterade ord: Bordsvatten Brunnsvatten Dagvatten dH Dricksvatten Färskvatten Grundvatten Kommunalt vatten Kranvatten Källvatten Limnologi Markvatten Mineralvatten Mjukt vatten Modifierat vatten Råvatten Sjövatten Sötvatten Vatten Vattenhårdhet Vattentäkt
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER