Namn: Lösen:

Havsborstmaskar


Lat. Polychaeta.

Allmänt:
En grupp ringmaskar varav de flesta är marina och som kännetecknas av att de flesta lederna är försedda med borst som är fästa i borstlober (parapodier) vilket skiljer dem från andra ringmaskar. Vissa arter har olika specialiserade borst, en del har ett utkrängbart svalg (proboscis), de flesta arterna är skildkönade, de flesta är också bottenlevande (de andra har ett liv som plankton). Den systematiska indelning är osäker och många arter är svåra att identifiera. Det finns 10 000 arter, varav 600 i Skandinavien.
Gruppen deles för enkelhet in i Errantia (frilevande havsborstmaskar) och Sedentaria (rörbyggande havsborstmaskar).
Det vetenskapliga namnet kommer från grekiskans "poly" = många och latinets "chaeta" = borst.

Systematik:
Rike: Animalia (djuriket)
-Stam: Annelida (ringmaskar)
----Klass: Polychaeta (havsborstmaskar)
-----Underklass: Errantia (frilevande havsborstmaskar)
-----------Överfamilj: Aphroditoidea (skalmaskar)
------------Familj: Nereididae
------------Familj: Phyllodocidae
------------Familj: Hesionidae
------------Familj: Eunicidae
-----Underklass: Sedentaria (rörbyggande havsborstmaskar)
------------Familj: Chaetopteridae
------------Familj: Spionidae
------------Familj: Pectinariidae
------------Familj: Flabelligeridae
------------Familj: Terebellidae
------------Familj: Cirratulidae
------------Familj: Serpulidae
------------Familj: Spirorbidae
------------Familj: Sabellidae
------------Familj: Arenicolidae
----Klass: Clitellata (gördelmaskar)
-----Underklass: Oligochaeta (fåborstmaskar)
-----Underklass: Hirudinea (iglar)

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polychaeta
http://en.wikipedia.org/wiki/Polychaeta
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/ryggradslosadjur/maskar/ringmaskar/havsborstmaskar.731.html

Relaterade ord: Annelida Errantia Marinbiologi Mask Polychaeta Ringmaskar Sedentaria Trochophoralarv
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER